Vergoedingen

De consultkosten kunnen door zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed worden als je aanvullend verzekerd bent en gaan niet af van het eigen risico. Informeer bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis welke vergoedingen gelden voor de door u afgesloten verzekering.

Bekijk vergoedingen: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuur

Als voorwaarde stelt de zorgverzekeraar om aangesloten te zijn bij een erkende beroepsvereniging.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)

www.vbag.nl

Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

www.rbcz.nu

Created by Trides Web